Ważne informacje dla uczestników zajęć terapeutycznych

Ustawienia systemowe są metodą pozwalającą zwykle na osiąganie głębokiego poziomu pracy w stosunkowo krótkim czasie. Dają okazję do rozwoju osobistego zarówno uczestnikom ustawiającym, jak i biorącym udział bez własnego ustawienia. Zajęcia przeznaczone są dla osób w pełni władz umysłowych i biorących udział na własną odpowiedzialność. Osoby mające w przeszłości doświadczenia utraty panowania nad sobą pod wpływem silnych emocji, powinny przed zapisem skontaktować się z prowadzącym. Jeśli obawiasz się, że obecność na zajęciach może zaburzyć Twoją równowagę psychiczną, to nie decyduj się na udział. Jeżeli masz wątpliwości, to zabezpiecz sobie możliwość spotkania z psychoterapeutą po zajęciach. Możliwy, a często nawet wskazany, jest udział pacjenta wraz z lekarzem lub terapeutą prowadzącym (bezpłatnie). Dla wielu uczestników udział w ustawieniach może być jednorazowym zdarzeniem terapeutycznym/rozwojowym. Dla osób z poważniejszymi problemami ustawienia zwykle wspierają toczący się proces terapeutyczny, lub są sygnałem do podjęcia regularnej terapii.

            Ustawienie jest możliwe, jeżeli pacjent zgłasza rzeczywisty, poważny i aktualny problem. Nie podejmuję pracy przy motywacji profilaktycznej („wszystko w zasadzie w porządku, ale tak na wszelki wypadek… koleżanka mówiła, że warto”), teoretycznej („mam toksycznych rodziców i trzeba coś z tym zrobić” , „w dzieciństwie doznawałam przemocy i na pewno ma to wpływ na moje życie”) i poznawczej („chciałbym ustawić rodzinę, zobaczyć jak działa ta metoda…”).

            Ustawień nie powinno się stosować zbyt często. Zachęcam do odstępu 0,5-1 roku. Najczęściej potrzeba szybszego ustawienia wiąże się z niechęcią do przyjęcia pełnego przekazu poprzedniej pracy. Taka postawa utrudnia każde następne ustawienie, gdyż istotą tej metody jest pogodzenie się z obrazem takim jaki się w ustawieniu ukazuje (nawet jeśli praca była pozornie nieudana), a nie wybieranie rozwiązania pasującego do wcześniejszych oczekiwań. Ustawienia wydobywają to, co ukryte, często trudne, niezgodne z wcześniejszą koncepcją, nie są „koncertem życzeń”.

            Przed zajęciami wskazane (ale nie jest warunkiem koniecznym) jest dokonanie pogłębionego wywiadu rodzinnego obejmującego rodziców, rodzeństwo rodziców, dziadków, rodzeństwo dziadków, pradziadków. Pytamy o osoby wykluczone, zapomniane, wcześnie lub dramatycznie zmarłe (również o aborcje, poronienia, śmierć po porodzie) o prześladowania, zbrodnie, przemoc, choroby psychiczne, kalectwo, ciężkie choroby, upośledzenia, utraty dóbr, dramatyczne przeżycia wojenne, przesiedlenia, a także o wcześniejsze ważne związki, wielkie miłości i tęsknoty.

Uwaga: 

od uczestników mających własne ustawienie oczekujemy udziału w całości zajęć. Chodzi o wyrównanie wobec pozostałych uczestników. Bierze się ich zaangażowanie przy swoim ustawieniu i daje się od siebie przy innych ustawieniach. Nie zgadzam się na udział na zasadzie „Chciałbym mieć swoje ustawienie na początku, ponieważ potem mam pilne sprawy i muszę wyjść”. 

ZASADY ZWROTU WPŁAT: 

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 2 tygodnie przed sesją – zwrot 100% wpłaty, wcześniej niż 1 tydzień przed sesją – zwrot 80%. Rezygnacja wcześniej niż 24h przed zajęciami – zwrot 50%. Przy późniejszej rezygnacji wpłata przepada. Kwoty przeznaczone do zwrotu (z uwzględnieniem w/w potrąceń) mogą być przeniesione na inną sesję. Nie ma możliwości przeniesienia całości wpłaty na inną sesję przy rezygnacji później niż 2 tyg. przed terminem.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia. W takim wypadku następuje zwrot całości wpłaconej zaliczki. Organizator nie odpowiada za wydatki poniesione w związku z udziałem w zajęciach (hotele, bilety PKP itp.).