Otwarte grupowe sesje ustawieniowe w Krakowie

Godziny zajęć: 10-19

Cena: z ustawieniem 550 zł, bez ustawienia 150 zł

Organizator, informacje, zapisy: 

Mariola Olesiak, tel. 606 747 336