Grupowe sesje ustawieniowe, Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk

TERMINY – PATRZ: KALENDARIUM 

Grupowe sesje ustawieniowe w Krakowie

Godziny zajęć: 10-19

Cena: z ustawieniem 550 zł, bez ustawienia 150 zł

Organizator, informacje, zapisy: 

Mariola Olesiak, tel. 606 747 336

Grupowe sesje ustawieniowe Warszawa, Katowice, Gdańsk 

Godziny zajęć:

Warszawa 10-15 

Katowice 10-19

Cena z ustawieniem 500 zł., bez ustawienia 100 zł.  Płatne przelewem nie później niż 1 tydzień przed sesją.

Uwaga:

od uczestników mających własne ustawienie oczekujemy udziału w całości zajęć. Chodzi o wyrównanie wobec pozostałych uczestników. Bierze się ich zaangażowanie przy swoim ustawieniu i daje się od siebie przy innych ustawieniach. Nie zgadzam się na udział na zasadzie „Chciałbym mieć swoje ustawienie na początku, ponieważ potem mam pilne sprawy i muszę wyjść” itp.

Zasady zwrotu zaliczek:

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 2 tygodnie przed sesją – zwrot 100% wpłaty, rezygnacja wcześniej niż 1 tydzień przed sesją – zwrot 80%. Rezygnacja wcześniej niż 24h przed sesją – zwrot 50%. Przy późniejszej rezygnacji wpłata przepada.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia. W takim wypadku następuje zwrot całości wpłaconej zaliczki. Organizator nie odpowiada za wydatki poniesione w związku z udziałem w zajęciach.