Biznes, organizacje, praca, procesy twórcze (film, teatr)

Spis treści:

1. Do kogo kieruję ofertę

2. Przykładowe tematy

3. Jak przebiega praca ustawieniowa w grupie

4. Jak można pracować ustawieniowo w kontakcie indywidualnym

5. Sesje grupowe zamknięte (na zamówienie klienta)

6. Sesje grupowe otwarte


Sesje grupowe zamknięte, zapisy na sesje indywidualne tel. 500 174 200


Zapisy na sesje grupowe otwarte – na ogólnych zasadach, patrz zakładka „Grupowe sesje ustawieniowe”


 

1.Oferta jest skierowana do:

 • Właścicieli firm różnej wielkości, również rodzinnych
 • Osób zarządzających, kadry menedżerskiej
 • Kadry kierowniczej różnego szczebla
 • Coachów
 • Osób zajmujących się doradztwem i szkoleniami w biznesie
 • Osób indywidualnych poszukujących rozwiązań w kwestii decyzji zawodowych lub swojego funkcjonowania w pracy

Zapraszam osoby z sektora biznesowego, organizacji non-profit, i z jednostek budżetowych

2.Przykładowe tematy podejmowane w obszarach biznesu, organizacji, rozwoju osobisto-zawodowego

o  Ustawienia systemowe znajdują zastosowanie w poszukiwaniu odpowiedzi na bardzo różne zagadnienia, poniżej kilka przykładowych tematów:

 • Przyczyny konfliktów w miejscu pracy
 • Problemy na poziomie zarządzania i kierowania firmą
 • Diagnoza stanu faktycznego firmy i możliwości jej rozwoju
 • Spadek motywacji pracowników
 • Szybsze osiąganie celów, efektywna realizacja zadań
 • Strukturalne i personalne zmiany w przedsiębiorstwie
 • Zainteresowanie klientów produktem
 • Trudności w skutecznym prowadzeniu negocjacji
 • Problemy finansowe firmy
 • Problemy z rozwojem firmy i pracowników
 • Trudności w komunikacji i przepływie informacji w przedsiębiorstwie
 • Znalezienie właściwego dla siebie miejsca w firmie
 • Wybór optymalnej dla siebie ścieżki rozwoju zawodowego
 • Poszukiwanie pracy, którą mamy szansę utrzymać

Od decyzji klienta zależy, czy praca ustawieniowa odbywać się będzie tylko w kontekście zawodowym/biznesowym, czy też zostanie wzbogacona poprzez wprowadzenie obszaru osobistego. W każdym zgłaszanym temacie oczywiście są obecne wątki osobiste. Odwaga ich podjęcia opłaca się, rozwój odbywa się na głębszym poziomie. Nie jest to jednak konieczne, można szukać rozwiązań zawodowych/biznesowych nie dotykając wątków osobistych.

 

 3.Jak wygląda sesja ustawieniowa w grupie

 

W pracy grupowej osoba zgłaszająca problem (klient) wykorzystuje wybrane przez siebie osoby z grupy. W ustawieniu reprezentują one istotne dla tematu elementy systemu klienta. Reprezentowane mogą być osoby (np. członkowie zespołu, współwłaściciele, przełożeni, podwładni) lub grupy osób (np. klienci, pracownicy, zarząd). Często pojawiają się również reprezentacje nieosobowe (np. cel, blokada, opcje dylematu, zasoby, pieniądze, produkt itp). Klient zwykle nie bierze udziału w ustawieniu, przygląda się, udziela niezbędnych informacji, czasem jest wprowadzany pod koniec ustawienia w miejsce swojego reprezentanta.

            Ustawienie opiera się na reakcjach reprezentantów, okazuje się, że wchodząc w role są w stanie intuicyjnie ukazywać nieświadomy proces klienta, inaczej mówiąc, klient dzięki reprezentantom może zobaczyć sprawy, problemy, rozwiązania, które w sobie nosi, ale nie jest ich świadomy.

Ustawienie składa się z fazy diagnostycznej – poszukiwanie przyczyny problemu i z fazy poszukiwania rozwiązania. W obrazie rozwiązania klient może zobaczyć lub sam wypróbować, jak odpowiednie miejsce, ruch czy zdania rozwiązują problem lub pokazują kierunek rozwiązania.

Jedno ustawienie trwa zwykle 30-60 min., w zależności od potrzeb i umowy można przeznaczyć określoną ilość czasu na omówienie, a także rozbudować ofertę o sesje konsultacyjne.

W niektórych przypadkach, gdy klient jest tym zainteresowany, można w ustawieniu wyjść poza kontekst biznesowy i poszerzyć interwencję o wątki osobiste. Jest to bardzo owocne, gdyż większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak bardzo nasze zachowania w pracy i w biznesie są uwarunkowane historią rodziny. Oczywiście jest to szczególnie silne w firmach rodzinnych lub w sytuacji dziedziczenia firmy.

Często w grupie oprócz klientów znajdują się też tzw. obserwatorzy, są to osoby zainteresowane metodą lub szkolące się. Mogą być reprezentantami i w ten sposób wpierają pracę grupy.

Uczestnicy, oprócz własnego ustawienia (nie dotyczy obserwatorów), biorą udział w ustawieniach innych osób, z pozycji reprezentanta lub obserwatora. Te trzy formy uczestnictwa tworzą całość doświadczenia i służą rozwiązaniu.

Sesja grupowa może trwać kilka godzin, czasem organizuje się sesje kilkudniowe, które mogą odbywać się w mieście lub wiążą się z pobytem całej grupy w wynajętym ośrodku.

4.Jak można pracować ustawieniowo w „cztery oczy” (sesje indywidualne)

Praca ustawieniowa może odbywać się w kontakcie indywidualnym, ma wówczas charakter konsultacji, lub sesji coachingowej. Ma to miejsce wówczas, gdy klient nie decyduje się na pracę w grupie. Powodem może być na przykład chęć zapewnienia sobie maksymalnej dyskrecji.

W ustawieniach indywidualnych wykorzystywane są rekwizyty: specjalnie do tego celu przeznaczone figurki (przy pracy na stoliku), lub kartki papieru, wyznaczające miejsca przy pracy w przestrzeni pokoju.

Praca indywidualna może odbywać się w wielu wariantach. Czasem bazuje na obrazie ustawionym przez klienta i na jego zdolności do „wczuwania się” w poszczególne postacie. Często prowadzący sesję przejmuje role i staje się reprezentantem. W wariancie wykorzystującym kartki układane na podłodze klient może stawać na poszczególnych miejscach, co w wielu przypadkach jest znacznym ułatwieniem i prowadzi do cennych, często bardzo zaskakujących wglądów.

W pracy „w cztery oczy” możliwy jest wywiad z klientem pogłębiony o wątki osobiste. Niektórzy klienci czują się bezpieczniej w kontakcie indywidualnym niż w grupie. Łatwiej im wtedy ujawniać trudne emocje i trudne tematy.

 

5.Sesje grupowe zamknięte – na zamówienie klienta

 

Sesje zamknięte są szczególnym wariantem sesji grupowych, który stosuje się w przypadku, gdy klient jest ograniczony czasowo, terminowo, lub wskazany jest udział całego zespołu, np. praca z zespołem teatru w czasie prób. Wówczas znacznie prościej jest zaprosić prowadzącego.

Praca odbywa się przy pomocy zaufanych, wynajętych reprezentantów, albo w ramach zespołu. Zachowany jest więc podstawowy walor ustawień grupowych, czyli możliwość oparcia się w pracy na niezależnych reprezentantach. Jeżeli praca odbywa się w ramach zespołu i nie ma zewnętrznych niezależnych reprezentantów, stosuje się tzw. ustawienia zakryte (reprezentanci, członkowie zespołu, nie wiedzą kogo/co reprezentują i dzięki temu mogą zachować niezależność, nie sugerują się swoją znajomością realiów organizacji).

Sesja zamknięta trwa zwykle 2-5 godzin, obejmuje wstępny wywiad, ustawienie (czasem 2, 3 ustawienia) i omówienie. Odbywa się w pomieszczeniach, które oferuje prowadzący, lub w siedzibie klienta. Terminy i ceny uzgadnia się indywidualnie.

6.Sesje grupowe otwarte

 Sesje otwarte na ogół nie mają określonego tematu, najczęściej zgłaszane są tematy osobiste, niemniej możliwe jest również zgłaszanie tematów z obszaru „praca, biznes, organizacja, procesy twórcze”. Klimat sesji otwartych zachęca do podejmowania wątków osobistych, również w przypadku ustawień biznesowych (do czego gorąco zachęcam), choć oczywiście możliwe jest poprowadzenie pracy w taki sposób, że poruszamy się tylko w obszarze pojęć zawodowych/biznesowych.