Marek Wilkirski
psycholog
ustawienia systemowe, psychoterapia,
doradztwo dla biznesu, organizacji i procesów twórczych

 

 

 

 

Zgłoszenia, bliższe informacje:

UWAGA! telefon 515 297 160 (dawniej sekretariat) nieczynny, proszę dzwonić bezpośrednio do mnie: 

500 174 200. Marek Wilkirski

e-mail: wilkirski@gmail.com


Płatności

·       Obowiązują wpłaty zaliczek na sesje grupowe - 200 zł. -dotyczy uczestników z własnym ustawieniem. 

·       Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

·       Wpłaty proszę kierować na: Gabinet Psychologiczny M. Wilkirski, 85-636 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 23/14, konto: MBank   08114020040000320231045197


Zasady zwrotu zaliczek: 

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 2 tygodnie przed zajęciami możliwe jest przesunięcie zaliczki na inną sesję w ciągu najbliższych 2 miesięcy, lub zwrot 80% wpłaconej zaliczki. Rezygnacja wcześniej niż 1 tydzień przed zajęciami zwrot 50%. Przy późniejszej rezygnacji wpłata przepada. 

W przypadku utraty całości zaliczki możliwy jest rabat w wysokości połowy utraconej zaliczki na udział w innej sesji, do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy. 


Odwoływanie zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia. W takim wypadku następuje zwrot całości wpłaconej zaliczki. Organizator nie odpowiada za wydatki poniesione w związku z udziałem w zajęciach.


Ankieta zgłoszeniowa

Proszę przesłać e-mailem poniższe zgłoszenie, nie skanować, ręczny podpis nie jest konieczny, wystarczy skopiować i wkleić w treść e-maila. (dotyczy sesji grupowych):

Zgłaszam udział w zajęciach w dniach: ... 

Z własnym ustawieniem / jako obserwator 

imię, nazwisko: ...

miasto/miejscowosc: ...

telefon: ...

e-mail: ...

Zapoznałem się z tekstem „Ważne informacje dla uczestników zajęć terapeutycznych”

Akceptuję podane warunki, w szczególności informację o możliwości odwołania zajęć i zasady zwrotu zaliczek.              

 

data: .........     podpis: ..............

 
 
 
Kontakt: 
wilkirski@gmail.com
tel. 500 174 200