Home / kalendarium

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT:

W związku z epidemią informuję, że wszystkie sesje grupowe są odwołane do czasu poprawy sytuacji. 

Sesje indywidualne (zwykłe, lub ustawienia) – tylko przez skype (lub inne komunikatory), oraz telefoniczne. 

——————————–

USTAWIENIA ONLINE 

Sytuacja epidemii zmusza nas do szukania nowych rozwiązań. To, co dawniej wydawało się niemożliwe, dzisiaj dzieje się i działa. Opracowałem procedurę ustawień online, która zapewnia (w moim rozumieniu) odpowiedni standard metodologiczny. 

Uważam, że jest to szczególnie ważne teraz, gdy pod hasłem „ustawienia online” pojawiają się skrajnie różne propozycje, od tych osadzonych w psychoterapii (tu lokuję moją pracę), do magicznych, bliższych praktykom szamańskim czy wróżbiarskim, (których nie potępiam, ale mówię jasno: to nie mój świat). 

Ustawienia systemowe są metodą wykorzystującą tzw. „efekt pola” i obecność reprezentantów. Reprezentanci w ustawieniu wchodzą w określone role, związane ze zgłoszonym przez klienta problemem. Mogą reprezentować osoby (np. z rodziny klienta, z pracy, itd) lub pojęcia (np. cel, symptom, blokada, firma, dom, itd). Dzięki „efektowi pola”  nieświadomie następuje przekaz informacji od klienta do reprezentanta i obserwując przebieg ustawienia oraz reakcje reprezentantów uzyskujemy wgląd w ukrytą dynamikę zgłoszonego problemu, a co za tym idzie, wskazówki dotyczące rozwiązania.  

Twórcą metody na początku lat 90-tych był Bert Hellinger. W kolejnych latach ustawienia zyskały ogromną popularność i były rozwijane w różnych kierunkach przez wielu terapeutów i doradców, często oddalając się od poglądów swojego twórcy, tak też jest obecnie w moim przypadku. 

Przyjmuję następujące założenia: 

(Uwaga: są to zalożenia, wynikające z 23-letniej praktyki  zajmowania się ustawieniami. Nie neguję innych podejść. Uważam, że klient powinien wiedzieć, do kogo się wybiera i jak dany terapeuta rozumie ustawienia i w jakim obszarze pojęciowym się porusza) 

1. Efekt pola zachodzi, gdy klient i reprezentant znajdują się w jednym pomieszczeniu. Nie przekonują mnie podejścia zakładające działanie „efektu pola” na dowolną odległosć lub przez telefon, czy połączenie video, przesyłanie intencji na dowolną odległość itp. 

2. W ustawieniu, poprzez reprezentantów, przejawiają się  nieuświadomione zapisy, które nosi w sobie klient. Nie „łączymy” się z innymi osobami z teraźniejszości lub przeszłości. Nie uzyskujemy obiektywnych informacji na temat innych osób i dawnych wydarzeń. Nie jest możliwe wykorzystanie ustawienia w celu wpływania na inne osoby, pomagania im, uzdrawiania systemu, rodu itp. W psychoterapii klient poszukuje dróg do uzdrowienia siebie. 

3. Stosuję „ustawienia zakryte”, w których rolę przekazuje się reprezentantowi bez słów, reprezentant nie wie, w jakiej roli występuje. W ten sposób redukuję zakłócenia procesu ustawieniowego, (zakłócenia – tu mam na myśli przede wszystkim reakcje reprezentantów, które są „z głowy a nie z pola”, zasugerowane, wymyślone, wynikające z gotowych koncepcji, z dobrych intencji lub przedwczesnych interpretacji. Często też efekt „pola” jest mylony z intuicją albo z reakcjami całkiem przypadkowymi.)

Poniżej opisuję moją procedurę pracy ustawieniowej online.

Wskazana jest wcześniejsza konsultacja indywidualna. 

W czasie sesji ustawieniowej potrzebna jest u klienta obecność (fizycznie, w realu) na ok. 20-30 min osoby trzeciej w charakterze reprezentanta. Klient decyduje, gdzie odbywa się ustawienie (zwykle w domu) i zaprasza reprezentanta. Ustawienie jest zakryte, to oznacza, że reprezentant nie będzie wiedzieć, która figura w ustawieniu co oznacza. W rozmowie wstępnej, zanim zaproszony zostanie reprezentant, ustalam z klientem jaki jest cel pracy i jakie reprezentacje będą potrzebne, numerujemy reprezentacje, a gdy wchodzi reprezentant, posługujemy się tylko numerami, zwykle wykorzystuję 3-6 reprezentacji. Preferuję pracę w przestrzeni, czyli reprezentant wchodzi w kolejne role, porusza się po pokoju zaznaczając miejsca poszczególnych figur ponumerowanymi kartkami i relacjonuje pojawiające się w danej roli odczucia, impulsy ruchu, relacje z pozostałymi reprezentacjami.  Konieczne jest takie umocowanie kamery, żeby było widać ustawienie bez poruszania kamerą. Można też pracować na stole, używając różnych przedmiotów lub kartek. 

Na ogół reprezentant nie wie, jaki jest temat pracy (zmniejsza to ryzyko reakcji zasugerowanych), ale są wyjątki. Np. ustawienie może dotyczyć problemu małżeńskiego, a reprezentantem może być mąż/żona. Oczywiście gdy jest reprezentantem, nie wie, która figura w ustawieniu co oznacza. 

Czasem, jeśli nie było wcześniejszej konsultacji, w trakcie rozmowy wstępnej okazuje się, że potrzebujemy więcej czasu i ustawienie odbywa się na następnej sesji, wówczas pierwsza sesja jest konsultacją i trwa 45 min., a następna sesja ustawieniowa – 60 min. 

 

——————————–

NOWA OFERTA SZKOLENIOWA DLA DOŚWIADCZONYCH   PSYCHOTERAPEUTÓW : „USTAWIENIA W RAMACH SESJI INDYWIDUALNYCH”

Założenia: 

 • Adresaci: psychoterapeuci z wyższym wykształceniem (głównie psycholodzy) i ukończonym gruntownym szkoleniem w określonym kierunku psychoterapii, minimum 5 lat pracy jako psychoterapeuta. 
 • Zawartość: nauka prowadzenia ustawień w ramach sesji indywidualnych, demonstracje, prowadzenie ustawień pod superwizją, superwizja ustawieniowa sytuacji z własnej praktyki, ustawienia osobistych tematów uczestników.
 • Organizacja: Warszawa. Grupa zamknięta 8-14 osób. Kontrakt na 10 sesji. Sesje raz w miesiącu, środy, godz. 10-14. Rozpoczęcie – gdy zbierze się grupa. 
 • Zainteresowanych proszę o kontakt.

OTWARTE GRUPOWE SESJE USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH
Wszystkie zajęcia wg dat.
Więcej informacji w menu po lewej lub na górze strony.

ODWOŁANE

 • 25.01 KRAKÓW, sobota, godz. 10-19, informacje, zapisy: Mariola Olesiak tel. 606-747-336
 • 1.02 Gdańsk, sobota, godz. 10-15
 • 5.02 Warszawa, środa, sesja popołudniowa, godz. 17-20
 • 29.02 Warszawa, sobota, godz. 10-15
 • 4.03 Warszawa, środa, sesja popołudniowa, godz. 17-20
 • 7.03 Gdańsk, sobota, godz. 10-15
 • 21.03 Warszawa, sobota, godz. 10-15
 • 29.03 KRAKÓW, niedziela, godz. 10-19, informacje, zapisy: Mariola Olesiak tel. 606-747-336
 • 1.04 Warszawa, środa, sesja popołudniowa, godz. 17-20
 • 4.04 Gdańsk, sobota, godz. 10-15
 • 18.04 Warszawa, sobota, godz. 10-15
 • 9.05 Warszawa, sobota, godz. 10-15
 • 13.05 Warszawa, środa, sesja popołudniowa, godz. 17-20
 • 16.05 Gdańsk, sobota, godz. 10-15
 • 3.06 Warszawa, środa, sesja popołudniowa, godz. 17-20
 • 6.06 Warszawa, sobota, godz. 10-15
 • 20.06 Gdańsk, sobota, godz. 10-15