Home / kalendarium

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT

Od listopada 2022 wznawiam ustawieniowe sesje grupowe. Daty poniżej. 

Sesje indywidualne i ustawienia indywidualne nadal wyłącznie online.


OTWARTE GRUPOWE SESJE USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH

6.11.2022 Katowice

27.11.2022 Warszawa

3.12.2022 Kraków

18.12.2022 Warszawa

15.01.2023 Warszawa


USTAWIENIA ONLINE 

Sytuacja epidemii zmusiła nas do szukania nowych rozwiązań. To, co dawniej wydawało się niemożliwe, dzisiaj dzieje się i działa. Opracowałem niżej opisanę procedurę ustawień online, która zapewnia (w moim rozumieniu) odpowiedni standard metodologiczny. 

Uważam, że jest to szczególnie ważne teraz, gdy pod hasłem „ustawienia online” pojawiają się skrajnie różne propozycje, od tych osadzonych w psychoterapii (tu lokuję moją pracę), do magicznych, bliższych praktykom szamańskim czy wróżbiarskim, (których nie potępiam, ale mówię jasno: to nie mój świat).

———————————

Czym są dla mnie ustawienia?

Ustawienia systemowe są metodą wykorzystującą tzw. „efekt pola” i obecność reprezentantów. Reprezentanci w ustawieniu wchodzą w określone role, związane ze zgłoszonym przez klienta problemem. Mogą reprezentować osoby (np. z rodziny klienta, z pracy, itd) lub pojęcia (np. cel, symptom, blokada, firma, dom, itd). Dzięki „efektowi pola”, bez udziału świadomości, następuje przekaz informacji od klienta do reprezentantów. Obserwując reakcje reprezentantów uzyskujemy wgląd w ukrytą dynamikę zgłoszonego problemu, a co za tym idzie, wskazówki dotyczące rozwiązania.  

Twórcą metody na początku lat 90-tych był Bert Hellinger. W kolejnych latach ustawienia zyskały ogromną popularność i były rozwijane w różnych kierunkach przez wielu terapeutów i doradców, często (np. tak jest obecnie w moim przypadku) oddalając się od poglądów swojego twórcy. 

Przyjmuję następujące założenia: 

(Uwaga: są to założenia, wynikające z wieloletniej praktyki zajmowania się ustawieniami, od 1997r. Nie neguję innych podejść. Uważam, że klient powinien wiedzieć, do kogo się wybiera i jak dany terapeuta rozumie ustawienia i w jakim obszarze pojęciowym się porusza) 

1. Efekt pola zachodzi, gdy klient i reprezentant znajdują się w jednym pomieszczeniu. Nie przekonują mnie podejścia zakładające działanie „efektu pola” na dowolną odległosć lub przez telefon, czy połączenie video, przesyłanie intencji na dowolną odległość itp. 

2. W ustawieniu, poprzez reprezentantów, przejawiają się nieuświadomione zapisy, które nosi w sobie klient. Nie „łączymy” się z innymi osobami z teraźniejszości lub przeszłości. Nie uzyskujemy obiektywnych informacji na temat innych osób i dawnych wydarzeń. Nie jest możliwe wykorzystanie ustawienia w celu wpływania na inne osoby, pomagania im, uzdrawiania systemu, rodu itp. W psychoterapii klient poszukuje dróg do uzdrowienia siebie. 

3. Stosuję „ustawienia zakryte”, w których rolę przekazuje się reprezentantowi bez słów, reprezentant nie wie, w jakiej roli występuje. W ten sposób redukuję zakłócenia procesu ustawieniowego. Zakłócenia – to przede wszystkim reakcje reprezentantów, które są „z głowy a nie z pola”, zasugerowane, wymyślone, wynikające z gotowych koncepcji, z dobrych intencji lub przedwczesnych interpretacji. W ustawieniach zakrytych prowadzący musi być szczególnie uważny, gdyż często efekt „pola” jest mylony z intuicją albo z reakcjami całkiem przypadkowymi. 

———————————

Poniżej opisuję procedurę ustawień online.

Rekomenduję wcześniejszą konsultację indywidualną. 

W czasie sesji ustawieniowej potrzebna jest u klienta obecność (fizycznie, w realu, na ok. 20-40 minut) osoby trzeciej w charakterze reprezentanta. Klient decyduje, gdzie odbywa się ustawienie (zwykle w domu) i zaprasza reprezentanta. Ustawienie jest zakryte, to oznacza, że reprezentant nie będzie wiedzieć, która figura w ustawieniu co oznacza. W rozmowie wstępnej, zanim zostanie zaproszony reprezentant, ustalam z klientem jaki jest cel pracy i jakie reprezentacje będą potrzebne, numerujemy reprezentacje, a gdy wchodzi reprezentant, posługujemy się tylko numerami. Preferuję pracę w przestrzeni, czyli reprezentant wchodzi w kolejne role, porusza się po pokoju zaznaczając miejsca poszczególnych figur ponumerowanymi kartkami i relacjonuje pojawiające się w danej roli odczucia, impulsy ruchu, relacje z pozostałymi reprezentacjami. Konieczne jest takie umocowanie kamery, żeby było widać ustawienie. Można też pracować na stole, używając różnych przedmiotów lub kartek. 

Reprezentant nie wie, jaki jest temat pracy (zmniejsza to ryzyko reakcji zasugerowanych). Reprezentantem może być osoba bliska np. mąż/żona, przyjaciółka, ale nie jest to konieczne, może to być ktokolwiek, ważne, aby ta osoba była otwarta na doświadczenie, na spontaniczne reakcje i okazywanie uczuć. 

Czasem, jeśli nie było wcześniejszej konsultacji, w trakcie rozmowy wstępnej okazuje się, że potrzebujemy więcej czasu i ustawienie odbywa się na następnej sesji, wówczas pierwsza sesja jest konsultacją i trwa 45 min., a następna sesja ustawieniowa – 60 min.